قوانین بازی

در زیر مجموعه ای از قوانین بازی عصر پادشاهان آمده است. شما باید با قوانین عمومی آشنا باشید تا بدانید که چه کارهایی مجاز بوده و انجام چه کارهایی خلاف محسوب می‌شود، مخصوصاً در مواردی که بخاطر نقض قانونی بازداشت شده باشید.
همکاری و یا حمایت از سایرین برای نقض قوانین، تحریک یا تشویق بازیکن‌ها جهت نقض قوانین، مجاز نمی باشد.همه این قوانین برای همه اکانت‌ها حتی اکانت‌های حذف شده و اکانت‌هایی که در حال حذفند نیز بدون هیچ استثنایی صادق است.

۱- رمز اکانت، ثبت نام و مالکیت

هر بازیکنی تنها می‌تواند یک اکانت در هر جهان بازی (سرور) داشته باشد.
۱.۱ ثبت نام
ایمیلی که برای ثبت نام استفاده می‌شود باید یک ایمیل شخصی بوده و ثبت نام کننده باید دسترسی کامل و کنترل کامل این ایمیل را داشته باشد.
دارنده ایمیل ثبت نام بدون هیچ قید و شرطی صاحب اکانت به حساب می‌آید و هر گونه قرارداد کتبی یا شفاهی با سایرین (بازیکن‌ها، اتحاد و ...) فاقد اعتبار است.
صاحب اکانت مسئول تمامی اتفاقاتی است که با اکانت رخ می‌دهد.
۱.۲ رمز عبور
صاحب اکانت نمی‌تواند رمز خود را به بازیکنی که در همان جهان بازی (سرور) اکانت دارد بدهد. بعلاوه انتخاب آگاهانه رمز یکسان با سایرین خلاف است. هر یک از این اعمال مذکور مولتی اکانت به حساب آمده و تابع جریمه مولتی اکانت که در همین قوانین آمده است، خواهد بود.
دادن رمز اکانت به بازیکنی که در همان جهان بازی (سرور) بازی نمی‌کند و در جهان بازی دیگری مشغول بازیست و یا کسی که کلاً بازی نمی‌کند ایرادی ندارد و می‌توانید با هم بر روی یک اکانت بازی کنید.
عصر پادشاهان هیچ مسئولیتی در قبال خسارات وارده بر اکانت توسط کسی که رمز اکانت را در اختیار دارد نمی‌پذیرد و در
صورت هرگونه نقض قوانین توسط فردی که رمز اکانت را در اختیار دارد مطابق قوانین برخورد خواهد شد.
۱.۳ تغییر ایمیل اکانت / واگذاری اکانت به غیر
برای تغییر ایمیل خود و یا برای واگذاری اکانت خود به شخص دیگری که در همان جهان بازی (سرور) بازی نمی‌کند، به قسمت "اکانت" در پروفایل خود مراجعه نمایید و ایمیل جدید را جایگزین کنید.
۱.۴ تعویض اکانت با بازیکن دیگر
جهت تعویض اکانت با بازیکن دیگر در همان جهان بازی (سرور)، هر دو بازیکن باید ایمیلی به آدرس admin@kingsera.com با ایمیل فعلی ثبت شده برای اکانت ارسال کنند. ایمیل ارسالی باید شامل اطلاعات زیر باشد:
جهان بازی (سروری) که اکانت در آن قرار دارد.
نام اکانت خودتان (نه نام دهکده)
آدرس ایمیل صاحب جدید اکانت
سپس باید هر دو بازیکن از طریق صفحه "رمز خود را فراموش کرده‌ام" که با یکبار ورود رمز بطور اشتباه ظاهر می‌شود می‌توانند درخواست رمز جدید بکنند.

۲ -جانشینی و استفاده از یک کامپیوتر

۲.۱ جانشینی
هر بازیکنی حق داشتن دو جانشین برای اکانت خود را دارد که در زمان غیبتش به جای وی بازی کنند. جانشین باید کاملاً به نفع اکانت بازی کند و هر گونه سوءاستفاده از جانشینی خلاف بوده و می‌تواند جریمه برای جانشین در پی داشته باشد.
جانشین باید از طریق جانشینی وارد اکانت کسی که جانشینش است بشود. جانشین مجاز به داشتن رمز اکانت و ورود به اکانت با رمز خود صاحب اکانت را ندارد و در صورت رعایت نکردن این امر هر دو اکانت مشمول قانون 1.2 که در همین قوانین ذکر شده است خواهند بود.
خسارت وارده توسط جانشین، از طرف عصر پادشاهان قابل ترمیم نخواهد بود. صاحب اکانت مسئول اعمال انجام شده توسط جانشین یا جانشین‌های خود خواهد بود. در صورتی که جانشین‌ها قوانین بازی و یا قوانین عمومی عصر پادشاهان را نقض کنند، صاحب اکانت و جانشین هر دو ممکن است مشمول جریمه شوند.
۲.۲ استفاده از یک کامپیوتر
اگر بازیکن‌هایی که از یک کامپیوتر استفاده می‌کنند بخواهند به اکانت یکدیگر دسترسی داشته باشند، این عمل حتماً باید از طریق جانشینی باشد.

۳ -استفاده از برنامه های خارجی

بازی باید با مرورگری دستکاری نشده و معمولی انجام شود. استفاده از هرگونه اسکریپت و بات که اتوماتیک عمل می‌کنند، خلاف قوانین بازی است.

۴ -خطاهای برنامه

از خطاهای برنامه (که به آنها باگ نیز گفته می‌شود) نباید جهت نفع شخصی استفاده شود. سوءاستفاده از این امر می‌تواند باعث جریمه اکانت شود.

۵ -تبادل پول

هر گونه خرید و فروش که در آن پول واقعی رد و بدل شود، و بدون نظارت و رویه های سیستمی باشگاه عصرپادشاهان انجام پذیرد و همچنین فروش اکانت، حتی واگذاری اکانت بدون دریافت پول و بعنوان هدیه از طریق سایت‌های حراجی غیر مجاز است.

۶ -رفتار و رعایت حقوق اجتماعی

تمامی افراد باید با لفظی مودبانه با همدگیر برخورد کنند. مولتی‌هانترها می‌توانند پروفایل‌ها و نام دهکده‌ها و قهرمان‌ها و ... را که مناسب نباشند بدون هشدار تغییر دهند.
اعمال زیر خلاف بوده و ممکن است جریمه در پی داشته باشد و شامل تمامی قسمت‌های بازی منجمله نام اکانت، نام اتحاد، نام دهکده و پیام‌ها می‌شود:
زبان فارسی تنها زبان‌ قابل قبول می‌باشند.
شرکت در هرگونه مسائلی که توهین آمیز بوده، جنبه سوءاستفاده داشته، نژادپرستانه بوده و یا بی‌حرمتی محسوب شود و همچنین مطالبی که جنس خاصی (مونث، مذکر) را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد. همچنین هرگونه بحثی که برای دین و مذهب، نژاد، ملیت، جنسیت، گروه سنی خاصی توهین آمیز تلقی شود. تهدید کسی در زندگی واقعی.
ارسال متن یا هر چیزی که برای گروه سنی پایین نادرست باشد.
تهدید بازیکن‌ها بطوری که باعث نقض قوانین بازی و یا قوانین عمومی عصر پادشاهان شود.
نمایش گزارش جنگ یا پیام کسی بدون اجازه کتبی از هر دو طرف گزارش یا پیام.
استفاده از نام سیاست‌مداران واقعی در نام ها،پیام ها و پروفایل. جعل هویت هرگونه مقامات رسمی هرگونه تبلیغ بدون اجازه‌ی کتبی از تیم عصر پادشاهان غیز مجاز است.

۷ -جرائم

اگر خلافی در مورد قوانین ذکر شده در بالا صورت بگیرد، مولتی‌هانترها، و در صورت نیاز مدیران اکانت یا اکانت‌ها را بازداشت خواهند کرد و در مورد میزان جریمه تصمیم گیری خواهند کرد.
جریمه همواره از سود حاصل از تخلف به مراتب بیشتر خواهد بود.
منابع، ساختمان‌ها، دهکده‌ها و نیروهای از دست رفته در دوران بازداشت جزو جریمه به حساب نمی‌آیند و تیم عصر پادشاهان خسارت وارده را جبران نخواهد کرد.
هیچ بازیکنی حق درخواست پلاس یا سکه‌ی طلای عصرپادشاهان یا پول از دست رفته خود در زمان بازداشت یا بدلیل جریمه را ندارد.
تیم عصر پادشاهان هیچ تمایزی بین بازیکن‌هایی که از سکه‌ی طلای عصر پادشاهان و پلاس استفاده می کنند و سایر بازیکن‌ها قائل نخواهد شد چه در زمان بررسی تخلف و چه به هنگام جریمه کردن.
بازیکن‌ها می‌توانند با مولتی‌هانتری که آنها را بازداشت کرده است و یا با ادمین از طریق پیام داخل بازی و یا ایمیل تماس بگیرد.
در مورد بازداشت ها ،جریمه ها یا حذف اکانت ها نباید در مکانهای عمومی (مثل چت ها یا فروم ها) بحث شود. نامه های ارسالی برای مولتی هانترها باید به زبان فارسی باشد.
بعلاوه تیم عصر پادشاهان به هیچ عنوان هیچ اطلاعاتی در اختیار کسی جز صاحب اکانت قرار نخواهد داد.
کسانی که بیش از یک اکانت داشته باشند چه در سرورهای معمولی و چه در سرورهای اسپید، که کمتر از 100 نفر جمعیت دارند، به محض مشاهده بدون هشدار حذف خواهند شد.

۸ -تغییر قوانین

حق تغییر در قوانین در هر زمان برای عصر پادشاهان محفوظ است.

۹ -تصحیح قوانین

اگر قانونی حذف شود و یا تغییر کند، تاثیری بر اعتبار سایر قوانین نخواهد داشت و سایر قوانین بقوت خود باقی خواهند ماند. مدیران سایت خود را موظف می داند که قوانین جدید را جایگزین قوانین غیر موثر نمایند.

- قوانین اجرایی و شرایط بازی در راهنمای بازی به آدرس http://help.kingsera.ir ثبت شده است. حتما این بخش را مطالعه نمایید تا با قوانین و شرایط دقیق بازی آشنا شوید.